BRF Malmparken 1 
Delning av lägenheter

Anvisningar gällande delning av lägenheter

Enligt ett stämmobeslut får fyrarums lägenheter delas i två lägenheter, då blir det en tre-rums lägenhet och en en-rums lägenhet (som tidigare kallades uthyrningsrum). 

OBS: Bygglov krävs vid delning av lägenhet
Från och med april 2024 har Sollentuna kommun infört krav på bygglov för att dela lägenhet. Personer som planerar att dela sin lägenhet måste ansöka om bygglov innan de påbörjar något delningsarbete. Ägaren är ansvarig för kostnaderna för bygglovet. Eventuella frågor kan riktas till kommunen, och föreningen kan också erbjuda viss vägledning och information.
Inför delning av lägenhet måste man beakta nedan anvisningspunkter.

1. Anmäl delningsintresse till Nabo och till BRF-styrelsen.

2. Anlita en auktoriserad firma för ombyggnad och installation av el-mätare.

3. Under ombyggnadstiden kontakta Styrelsen för att få två nya lägenhetsnummer.

4. Ettans lägenhetsnummer används vid installation av ny el-mätare.

5. Våtrumsintyg måste finnas. Innebär att tätning bakom toastolen är gjord enligt gällande regler.

6. Säkervattenintyg ska finnas. Innebär att avloppsröret är grövre än det finns från början.

7. Lämna intygen från utförarna till Nabo när ombyggnationen är klar.

8. När allt arbetet är klart besiktas lägenheterna av föreningen.

9. Beställaren står för samtliga kostnader för delningsarbetet inklusive upplåtelsekostnader och besiktningskostnader.

10. Sist får du två ny upplåtelseavtal för båda lägenheterna.

11. Styrelsen uppdaterar lägenhetsuppgifterna på porttavlan och lägenhetsdörren.

12. Skylten på brevboxen uppdaterar du själv. 

13. Kostnader: Delningskostnader = 12750 kronor + överlåtelseavgift 2.5 % av gällande års prisbasbeloppet (för 2022 motsvararade denna kostnad 1190 kronor). Observera att besiktningskostnader tillkommer.

15. Vid frågor kontakta: Styrelsen

Se nedan Exempel på lägenhetsnummer: OBS! Lantmäteri-nr (LM-nr används av Postnord). Ettans och treans objektnummer är lägenhetens lokala nummer som används internt vid felanmälan mm) .

Observera att all renovering som innefattar ingrepp på ventilation, vatten/avlopp, ombyggnad av väggar eller kräver bygglov behöver godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas, oavsett om det gäller delning av lägenheter eller inte.