BRF Malmparken 1 

Nyheter

Här finner du kort info om vad som pågår i BRF Malmparken 1.
Läs nedan för senaste nytt!

Styrelsen 2024-04-24

Bygglov krävs för delning av lägenheter

Från och med april 2024 har Sollentuna kommun infört krav på bygglov för att dela lägenhet. Personer som planerar att dela sin lägenhet måste ansöka om bygglov innan de påbörjar något delningsarbete. Ägaren är ansvarig för kostnaderna för bygglovet. Eventuella frågor kan riktas till kommunen, och föreningen kan också erbjuda viss vägledning och information

Styrelsen

BRF Malmparken deltar i BID Tureberg

Brf Malmparken 1 är tillsammans med andra fastighetsägare i området medlemmar i föreningen BID Tureberg som jobbar för trygghet i vårt lokalområde.

Läs mer här


Styrelsen

Årsstämma 2022 genomförd

Den 26:e juni genomfördes föreningens ordinarie årsstämma. En ny styrelse valdes in och nya medlemmar är Ledamot Daron Qader samt suppleant Rehana Haque. Vi tackar avgående Amin Ramz samt Joakim Claesson för ert engagemang.


Styrelsen

Kameraövervakning i miljörummet

Föreningen har upplevt stora problem med felsortering av sopor och obehörigt nyttjande av miljörummet. Därför har nu kameraövervakning i miljörummet införts och låssystemet har även bytts ut. Det innebär att du behöver en ny bricka för att komma in i miljörummet och återvinna dina sopor. Information har mailats ut till medlemmar och hyresgäster.
Se även här för mer info 

Styrelsen

Hissbytet för färdigt!

Hissbytet på Malmvägen 16A-C är nu färdigställt enligt tidplan. Vi tackar för ert tålamod och att ni har hållit tillgodo med trapporna under bytets gång.

Nu är samtliga av föreningens hissar i bruk och vid eventuella fel vänligen felanmäl till Kone.

Styrelsen

Hissbytet för Malmvägen 16A-C startar 7:e februari

Den 7:e februari startar hissbytet i samtliga portar på Malmvägen 16A-C. Det innebär att hissarna inte kommer fungera och att man måste använda trapporna. Arbetet beräknas pågå till 11 april.

Hissarna på Malmvägen 14 är i bruk och vid eventuella fel vänligen felanmäl till Kone.

Styrelsen

Hissbytet halvvägs

Under december månad 2021 så har första halvan av det planerade hissbytet i vår fastighet färdigställts. De nya hissarna på Malmvägen 14 a-c är nu installerade och operationella.

Vad gäller hissbytet för 16 a-c så är preliminär datum satt till den första veckan i februari 2022. Vi återkommer mer om detta längre fram.


Styrelsen

ÅRSREDOVISNING 2020

Här finner du årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

Årsredovisning 2020


Styrelsen

Hemsida & Logga

Välkommen till BRF Malmparken1:s nya officiella hemsida!

Vi har även fått en logga, som du ser här ovan, och den kommer att användas som märke för föreningen, redan nu här på hemsidan, men i framtiden även t.ex. i entréerna, och i utskick till medlemmarna.

(För er som undrar vad "MP1" i loggan står för, så är det "Malmparken1")

Styrelsen

Extrastämma & röstning

Extrastämman 28/02/2021 skedde i Scandic Star Hôtels Colosseum.

I stämman fick medlemmarna ta del av gransknings rapporten och rösta en ny styrelse till föreningen.

Styrelsen har idag, sju ledamöter och 3 suppleanter.


Styrelsen

Värna om varandra!

Vi behöver tillsammans stå upp för de som utsätts för brott eller skadar sig, så vi vill här påminna om vad du ska göra när något inte står rätt till:

Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom så ringer du 112 för att komma till SOS Alarm.

Vid andra ärenden där du behöver kontakt, information eller vill göra en anmälan, så ringer du 114 14.

Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite.

Till Polisens hemsida